Detta beslutade kommunfullmäktige den 21 november

I kommunfullmäktige den 21 november antogs Stadsplan 2017 som är ett långsiktigt förslag på hur Helsingborgs stad ska växa och utvecklas fram till år 2035. Fullmäktige godkände även två förslag på marköverlåtelseavtal för Oceanhamnen.

Här är några av de ärenden som klubbades i kommunfullmäktige den 21 november. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv, antingen medan sammanträdet pågår eller från och med klockan 12:00 nästa dag.

Förslag till Stadsplan 2017

Stadsplan 2017 pekar ut riktningen för hur Helsingborg ska växa och utvecklas fram till 2035. Synpunkter från privatpersoner, stadens bolag och nämnder, företag och myndigheter har samlats in och nu finns ett förslag som ska säkerställa att Helsingborg växer på hållbart sätt framöver. Här kan du läsa mer om Stadsplan 2017.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Primula 2, Oceanhamnen

Helsingborgs stad vill sälja fastigheten Primula 2, Oceanhamnen, till Midroc Land Development AB för 23 082 000 kronor. Företaget planerar att bygga 49 lägenheter (bostadsrätter och hyresrätter). Planområdet ligger på Oceanpiren strax väster om Helsingborgs centralstation, Knutpunkten. Fastigheten omfattas av detaljplanen för del av fastigheten Gamla Staden 1:1 med flera i Oceanhamnen.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Regula 1,Oceanhamnen

Helsingborgs stad vill sälja fastigheten Regula 1, Oceanhamnen, samt ett tredimensionellt utrymme under marken för garage inom del av Gamla Staden 1:1 till Midroc Land Development AB för 48 027 400 kronor. Företaget planerar att bygga ett World Trade Center (WTC) med kontor och hotell. Fastigheten omfattas av detaljplanen för del av fastigheten Gamla Staden 1:1 med flera i Oceanhamnen.

Tomträttsavtal för fastigheten Pålsjöbaden 1, Pålsjö

Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till tomträttsavtal för fastigheten Pålsjöbaden 1. Enligt avtalet kommer fastigheten att hyras ut till LJS Fastigheter AB för en avgift på 80 000 kronor per år. Företaget planerar att bygga en spa- och friskvårdsanläggning.