Det här beslutade kommunfullmäktige den 22 oktober

Kommunfullmäktige tisdagen den 22 oktober beslutade bland annat om en folkomröstning om försäljningen av Öresundskraft AB.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 22 oktober.

Webbsändning från kommunfullmäktige den 22 oktober (del 1).

Webbsändning från kommunfullmäktige den 22 oktober (del 2).

Folkomröstning den 12 januari om försäljningen av Öresundskraft AB

Kommunfullmäktige beslutade om en folkomröstning om försäljningen av Öresundskraft AB. Folkomröstningen ska hållas den 12 januari. Läs mer om folkomröstningen den 12 januari om försäljningen av Öresundskraft AB.

Delårsbokslutet för Helsingborgs stad för perioden januari –augusti 2019

Delårsbokslutet innehåller helårsprognos samt uppföljning av mål, ekonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förslag på ändrade villkor för koloniföreningar

Eftersom arrendeavtalen med staden löper ut vid årsskiftet har staden fört dialoger med koloniföreningarna om nya arrenden och vilka villkor som ska gälla. Utgångspunkterna i förhandlingarna framöver är att de nya avtalen ska bli mer likriktade. I de nya avtalen ska det också finnas med en succesiv höjning av arrendeavgiften för att investera i vatten och avlopp. Även längre öppettider ska diskuteras.

Staden vill köpa fastigheten Berganden 1 i Ödåkra

Staden föreslås köpa fastigheten Berganden 1 i Ödåkra för 2 509 300 kronor med anledning av dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan och planerna på en allmän plats/park.

Staden vill köpa fastigheten Syrien 1 på Söder

Staden föreslås köpa fastigheten Syrien 1 på Söder för 4 000 000 kronor från Öresundskraft AB. Fastigheten är strategiskt intressant eftersom den ligger vid H+-området och har nära till järnvägen, Bredgatan och Oljehamnsleden.

Biblioteksplan för 2020–2023

Programmet för biblioteken i Helsingborgs stad pekar på värdet i att bibliotek kan fungera som en plats där människor i olika åldrar och med olika bakgrunder möts. ”Högklassiga biblioteksupplevelser” och samverkan med andra aktörer för att uppnå detta lyfts också i den nya biblioteksplanen.