Det här beslutade kommunfullmäktige den 23 april

På kommunfullmäktige tisdagen den 23 april godkändes stadens årsredovisning för 2018 och det beslutades även om en stadsmässa år 2022.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 23 april. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Helsingborgs stads årsredovisning 2018

Årsredovisningen för 2018 presenterades. Den innehåller information om kommunens verksamheter, resultat och ekonomi, hur skattepengarna har använts med mera. Samtidigt behandlades också årsrapport från stadsrevisionen.

Stadsmässa år 2022 – H22

Det har gjorts en förstudie som visar på goda förutsättningar att genomföra en stadsmässa i Helsingborg 2022, kallad H22. Stadsmässan bör vara en del av en välfärdssatsning med utgångspunkten att utveckla framtidens smarta och effektiva välfärdslösningar och arbeta med långsiktigt hållbar stadsutveckling.

Vidare har förslag på inriktning och mål för stadens nämnder för 2019 att behandlats.