Det här beslutade kommunfullmäktige den 23 januari

Den 23 januari hade kommunfullmäktige sitt första sammanträde för i år. Då beslutade man bland annat om detaljplanerna för Västkustbanan samt om marköverlåtelseavtalen i Oceanhamnen, Mariastaden och Gustavslund där det finns planer på att bygga nya bostadshus.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige på tisdag den 23 januari. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Här kan du se en webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari.

Detaljplaner som klubbades i fullmäktige

  • Fastigheten Berga 2:4 och 3:1 med flera, Västkustbanan, Maria station: Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg.
  • Fastigheten Ödåkra 1:80 med flera, Västkustbanan, samt ändring av stadsplan (1283K-11418), Ödåkra: Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår samt att bygga nya korsningar som separerar järnvägen och andra vägar, flytta plattformarna, sätta upp bullerskydd med mera.
  • Fastigheten Samson 17 på Tågaborg: Syftet med detaljplanen är att pröva om det går att bygga ytterligare bostäder med tillhörande parkeringsplatser. Om detaljplanen godkänns kommer Villa Carlshög att rivas och ersätts av en ny byggnad som gå i linje med den övriga bebyggelsen längs Helmfeltsgatan.

Marköverlåtelseavtal som klubbades i fullmäktige

  • Hamlet 2 i Oceanhamnen: Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Hamlet 2 i Oceanhamnen (H+ området) till Riksbyggen för 25 092 000 kronor. Företaget planerar att bygga 46 lägenheter (bostadsrätter) samt lokaler på bottenplan. Området ligger strax väster om Helsingborgs centralstation, Knutpunkten.
  • Guldgubben 1 i Mariastaden: Helsingborgs stad vill överlåta två delar av fastigheten Guldgubben 1 i Mariastaden, norr om Maria station. Den ena delen överlåts till Riksbyggen för 11 275 056 kronor, den andra till Bengt Hylén, Anders Hylén och Per Hylén för 4 777 344 kronor. Riksbyggen planerar att bygga minst 95 bostadslägenheter (hyresrätter) och Hyléns planerar att bygga minst 36 bostadslägenheter (hyresrätter).
  • Rosöga 1, Gullöga 1, Fagerstjärna 1 och del av Snöfager 1 på Gustavslund: Helsingborgs stad vill överlåta fastigheterna till JM AB för 17 150 950 kronor. Företaget planerar att bygga 42 bostäder (radhus och friliggande grupphus). Området ligger mellan Mangårdsgatan och Österleden cirka fyra kilometer sydöst om centrum.