Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detta beslutade kommunfullmäktige den 23 maj

I kommunfullmäktige den 23 maj beslutades bland annat om ett förslag på ett mark- och exploateringsavtal för fastigheterna Klockaren 2 och Klocktornet 2 på Pålsjö.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige tisdagen 23 maj. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Marköverlåtelseavtal för fastigheterna Klockaren 2 och Klocktornet 2 på Pålsjö

Nu finns ett förslag på mark- och exploateringsavtal för fastigheterna Klockaren 2 och Klocktornet 2 på Pålsjö. Området ligger väster om Pålsjö kyrkogård intill Senderödsvägen och Romares väg.

Helsingborgs stad vill sälja fastigheterna till Peab Markutveckling AB för 1 888 600 kronor. Företaget planerar att bygga totalt 69 bostadslägenheter, 11 radhus och resten flerbostadshus upp till fem våningar (bostadsrätter). Fastigheterna omfattas av detaljplan för fastigheten Pålsjö 1:1.

Köpekontrakt för fastigheten Villa Primula 1 i Ramlösa

Helsingborgs stad vill erbjuda tomträttsinnehavarna att friköpa fastigheten Villa Primula 1 i Ramlösa för 677 000 kronor. För området gäller en detaljplan med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och får inte ändras exteriört.

Antagande av detaljplan för fastigheten Hildegard 5 med flera, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att modernisera detaljplanen för kvarteret Hildegard och att pröva skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den gällande detaljplanen är från 1933.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close