Detta beslutade kommunfullmäktige den 23 maj

I kommunfullmäktige den 23 maj beslutades bland annat om ett förslag på ett mark- och exploateringsavtal för fastigheterna Klockaren 2 och Klocktornet 2 på Pålsjö.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige tisdagen 23 maj. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Marköverlåtelseavtal för fastigheterna Klockaren 2 och Klocktornet 2 på Pålsjö

Nu finns ett förslag på mark- och exploateringsavtal för fastigheterna Klockaren 2 och Klocktornet 2 på Pålsjö. Området ligger väster om Pålsjö kyrkogård intill Senderödsvägen och Romares väg.

Helsingborgs stad vill sälja fastigheterna till Peab Markutveckling AB för 1 888 600 kronor. Företaget planerar att bygga totalt 69 bostadslägenheter, 11 radhus och resten flerbostadshus upp till fem våningar (bostadsrätter). Fastigheterna omfattas av detaljplan för fastigheten Pålsjö 1:1.

Köpekontrakt för fastigheten Villa Primula 1 i Ramlösa

Helsingborgs stad vill erbjuda tomträttsinnehavarna att friköpa fastigheten Villa Primula 1 i Ramlösa för 677 000 kronor. För området gäller en detaljplan med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och får inte ändras exteriört.

Antagande av detaljplan för fastigheten Hildegard 5 med flera, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att modernisera detaljplanen för kvarteret Hildegard och att pröva skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den gällande detaljplanen är från 1933.