Det här beslutade kommunfullmäktige den 24 januari

Tisdagen den 24 januari sammanträdde kommunfullmäktige för första gången i år. Under sammanträdet tog fullmäktige bland annat beslut om en ny avfallstaxa, om höjda avgifter för onödigt utlösta brandlarm samt om partistöd för 2023.
Kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing (M) i talarstolen under kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing (M). Foto David Lundin.

Ny avfallstaxa och maxpris för bygg- och rivningsavfall

Under 2022 har läget i omvärlden medfört att prisnivåerna har ökat rejält för varor, tjänster och energi. Detta påverkar i sin tur kostnaderna för bland annat kärlen i avfallshanteringen och därmed avgifterna i avfallstaxan. Den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2023, förutom maxpriset för hämtning av bygg- och rivningsavfall som börjar gälla den 24 januari 2023. Läs om de nya avfallstaxorna (Helsingborgs stads diarier).

Nya avgifter för onödigt orsakat brandlarm

Höjningen av avgiften för onödigt orsakade automatiska brandlarm grundar sig dels i att det blivit dyrare att köra ut på larm, dels i att avgiften idag är lägre om man jämför med andra räddningstjänster och förbund. Avgiften höjs med 1 000 kronor från den 24 januari 2023. Läs om de nya avgifterna för onödigt orsakat brandlarm (Helsingborgs stads diarier).

Utbetalning av partistöd 2023

Varje år beslutar kommunfullmäktige om partistöd. För att kunna få stöd måste partierna lämna en skriftlig redovisning som visar hur stödet har använts. Läs mer om partistöd och se hur mycket partierna får (Helsingborgs stads diarier).

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.