I kommunfullmäktige den 25 oktober: Här är nya styret i Helsingborg

Tisdagen den 25 oktober sammanträdde nya kommunfullmäktige för första gången. Då valdes bland annat en ny kommunstyrelse, nya kommunalråd samt nytt presidium för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing (M).

Ordförande i kommunstyrelsen är Christian Orsing (M). Jan Björklund (S) är vice ordförande.

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen är:

Mathilda Hjelm (M)

Hans Nelson (L)

Lars Thunberg (KD)

Alexander Aardgaard (SD)

Petri Kaldjärv (SD)

Michael Rosenberg (SD)

Mickey Magnusson (S)

My Rosell (S)

Maria Ward (S)

Jenny Björklund Hansson (V)

Peter Janson (C)

Övriga ärenden som behandlades i kommunfullmäktige

Godkännande av Helsingborgs stads delårsrapport augusti 2022 – mål, ekonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Helsingborgs stads koncern redovisar ett resultatutfall för perioden januari – augusti 2022 på 793 miljoner kronor med en helårsprognos på 1 199 miljoner kronor före skatt.
  • Helsingborgs stad redovisar ett resultatutfall efter augusti på 661 miljoner kronor och en helårsprognos på 979 miljoner kronor, vilket kraftigt överstiger den finansiella målsättningen på 180 miljoner kronor.

Läs hela delårsrapporten (Helsingborg stads diarier).

Övriga punkter:

  • Revidering av Lokal överenskommelse med föreningslivet 2023-2026.
  • Godkännande av försäljning av fastigheten Slipstenen 1, Väla Södra.
  • Utökning av utlåningsram för Öresundskraft AB.

I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 25 oktober 2022.