Detta beslutade kommunfullmäktige den 25 oktober

Kommunfullmäktige den 25 oktober beslöt bland annat om ett förslag på marköverlåtelseavtal för ett område i Oceanhamnen och ett förslag på detaljplan för Allerum som gör det möjligt att bygga villor, radhus och parhus.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige onsdagen den 25 oktober. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv, antingen medan sammanträdet pågår eller från och med klockan 12:00 nästa dag.

Godkänd detaljplan för en del av fastigheten Kungshult 8:8 i Allerum

Planområdet ligger i anslutning till den befintliga bebyggelsen och gränsar till Kulla Gunnarstorp som är ett område för riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 60 fastigheter för bostäder i villor, radhus och parhus. Detaljplan innebär också att den kulturhistoriskt viktiga Klockaregården och Beéns park får skyddsbestämmelser och att Beéns park utvidgas och får ett naturstråk. Här kan du läsa mer om förslaget till detaljplan för Kungshult 8:8.

Godkänt marköverlåtelseavtal om fastigheten Primula 1 i Oceanhamnen på H+ området

Helsingborgs stad vill sälja fastigheten till Balder Oceanhamnen AB, c/o K-Fastigheter i Hässleholm för 16 487 910 kronor. Företaget planerar att bygga 36 lägenheter (hyresrätter och bostadsrätter). Fastigheten omfattas av detaljplanen för del av fastigheten Gamla Staden 1:1 med flera i Oceanhamnen (pdf 10,2 MB öppnas i nytt fönster).

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2017 och en sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Delårsbokslutet med helsårsprognos för perioden januari-augusti 2017 visar att ekonomin i Helsingborg är fortsatt stabil.