Det här beslutade kommunfullmäktige den 26 november

Kommunfullmäktige tisdagen den 26 november beslutade bland annat om ett förslag på marköverlåtelseavtal för Filborna industriområde, en ny avfallsplan för hela nordvästra Skåne, ny biblioteksplan och nya villkor för föreningar som ansöker om ekonomiskt stöd.

Här är några av de ärenden som togs upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 26 november.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Raspen 2 på Filborna industriområde

Nu finns ett förslag på marköverlåtelseavtal för fastigheten Raspen 2, ett 6 915 kvadratmeter stort område på Filborna industriområde. Helsingborgs stad vill sälja fastigheterna till Mainstay Intressenter IV AB för 4 494 750 kronor. Företaget planerar att bygga en minst 1 730 kvadratmeter stor byggnad för industri- och verksamhetslokaler som ska säljas som oäkta bostadsrätter

Perstorps kommun vill bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Perstorps kommun vill bli delägare i NSVA AB. Kommunfullmäktige föreslås därför teckna ett reviderat aktieägaravtal med Perstorps kommun.

Avfallsplan för nordvästra Skåne 2020-2024

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB) har tillsammans med ägarkommunerna tagit fram ett förslag till regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att vi ska jobba över kommungränserna i nordvästra Skåne för att minska mängden avfall.

Nya villkor för stöd till föreningslivet i Helsingborg

Nu finns ett förslag på nya villkor för föreningar som ansöker ekonomiskt stöd. Bland annat föreslås ett antal kvalitets- och demokrativillkor, till exempel att föreningen ska vara inkluderande och motverka diskriminering.

Ett annat förslag är en gemensam ingång för ansökningar om ekonomiskt stöd. Enligt förslaget ska alla ansökningar om ekonomiskt stöd skickas in digitalt till Helsingborg kontaktcenter som gör den första genomgången, prövar om de formella villkoren är uppfyllda och begär in eventuella kompletteringar. När denna prövning är klar, skickas ansökan vidare till aktuell nämnd som har ansvar för att dela ut stöd till föreningen.

Biblioteksplan för 2020–2023

Biblioteksplanen för biblioteken i Helsingborgs stad pekar på värdet i att bibliotek kan fungera som en plats där människor i olika åldrar och med olika bakgrunder möts. ”Högklassiga biblioteksupplevelser” och samverkan med andra aktörer för att uppnå detta lyfts också i den nya biblioteksplanen.