Detta beslutade kommunfullmäktige den 26 september

Kommunfullmäktige den 26 september beslutade bland annat om ett förslag på marköverlåtelseavtal för ett antal fastigheter i Oceanhamnen samt för ett område på Gustavslund.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige på tisdag den 26 september. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde på webb-tv, antingen medan sammanträdet pågår eller från och med klockan 12:00 nästa dag.

Marköverlåtelseavtal för tre områden i Oceanhamnen

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Ophelia 1 samt ett tredimensionellt utrymme under marken för garage inom del av Gamla Staden 1:1: Kommunen vill sälja området till byggföretaget Magnolia Holding 3 AB, c/o Magnolia Bostad AB, för 57 618 000 kronor. Företaget planerar att bygga 126 lägenheter (bostadsrätter) samt lokaler i bottenvåningen.

Marköverlåtelseavtal för del av fastigheten Hamlet 1 inom del av Gamla Staden 1:1: Kommunen vill sälja området till byggföretaget Trevågor ekonomisk förening, c/o Serneke Projektutveckling AB, för 23 865 319 kronor. Företaget planerar att bygga cirka 49 lägenheter (bostadsrätter) samt lokaler i bottenvåningen.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Ursula 1 samt ett tredimensionellt utrymme under marken för garage inom del av Gamla Staden 1:1: Kommunen vill sälja området till byggföretaget Wihlborgs Ursula 1 AB, c/o Wihlborgs Fastigheter AB, för 50 400 000 kronor. Företaget planerar att bygga cirka 14 000 kvadratmeter kontor i 6-8 våningar inom fastigheten.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Havstjärna 2 på Gustavslund

Fastigheten Havstjärna 2 är ett 3 036 kvadratmeter stort område på Mangårdsgatan, Gustavslunds verksamhetsområde (Husensjö 9:6). Helsingborgs stad vill sälja området till aktiebolaget Bonneli Fastigheter AB för 1 973 400 kronor. Köparen planerar att bygga till lokaler för kontor och handel.

Dessutom:

Helsingborgs stad planerar att köpa fastigheten Lummern 4, på Sydhamnsgatan 14. Området ligger inom H+ området och gränsar till Sydhamnen. Köpet kommer att underlätta den fortsatta utvecklingen av H+ området/Södra hamnen samt transporterna till och från hamnen med tåg.

Företaget Unilever BCS Sourcing Sweden AB har erbjudit Helsingborgs stad att köpa fastigheten Zenit 3 på Planteringen för 7 871 160 kronor. Fastigheten arrenderas idag av Helsingborgs hamn och omfattar en total areal på 23 496 kvadratmeter. Kommunen kommer att fortsätta att arrendera ut fastigheten till Helsingborgs Hamn AB.