Det här beslutade kommunfullmäktige den 27 februari

Kommunfullmäktige den 27 februari beslutade bland annat om ett förslag på ny avfallstaxa för 2019 och ett marköverlåtelseavtal för fastigheten Knoppen på Högasten.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 27 februari. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Avfallstaxan för 2019

Enligt förslaget på avfallstaxan för 2019 sänks priset för matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och verksamheter samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Det innebär lägre taxa för de som väljer 14-dagarstömning och högre för de som väljer fortsatt veckotömning.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Knoppen 15 på Högasten

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Knoppen 15 på Högasten till AB Helsingborgshem för 6 352 500 kronor. Området ligger i södra delen av Högasten i Helsingborg, cirka fyra och en halv kilometer från Knutpunkten. Helsingborgshem planerar att bygga ett punkthus med cirka 30 lägenheter och två radhusenheter (hyresrätter) med fyra lägenheter i varje.