Det här beslutade kommunfullmäktige den 28 maj

Kommunfullmäktige tisdagen den 28 maj beslutade bland annat att kommunen får köpa fastigheten Stenen 10 på Råå för att ge plats åt nya radhus. Fullmäktige beslutade även om förslagen på nya avgifter för ansökan och tillsyn av tobak och alkohol.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 28 maj. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Helsingborgs stad får köpa fastigheten Stenen 10 på Råå

Nu finns ett förslag på ett avtal som innebär att kommunen köper fastigheten Stenen 10 på Råå vid Lybeckgatan för 9 780 000 kronor. Ett köp ger staden tillträde längs Lussebäcken, som gör det möjligt att säkerställa vattenavledning vid exempelvis skyfall och med det pröva möjligheten att bygga radhus på fastigheten. I sådant fall rivs det befintliga huset.

Nya avgifter på grund av den nya lagen om försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

Den 1 juli 2019 får vi en ny lag om tobak och liknande produkter och den ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet är att minska tobaksanvändandet och motverka illegal handel med tobak.

Förslaget är att socialnämnden får ansvar för tillsynen enligt den nya lagen. De största förändringarna är att det införs en tillståndsplikt för den som vill sälja tobaksvaror och att rökförbuden utökas till fler utomhusmiljöer, till exempel uteserveringar. Rökförbuden kommer även att omfatta till exempel elektroniska cigaretter.

Nya avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd

Socialnämnden föreslår att avgifterna för ansökan, anmälan och tillsyn av serveringstillstånd justeras. Tanken med de nya avgifterna är att de omfördelas så att till exempel förseningsavgifter och avgifter för utebliven utbildning i alkohollagen höjs, medan skötsamma och seriösa aktörer gynnas.