Det här beslutade kommunfullmäktige den 27 mars

På kommunfullmäktige den 27 mars beslutade man bland annat om ett förslag på marköverlåtelseavtal för fastigheterna Cymbalen 1 och Trumslagarpojken 2 på Drottninghög.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige tisdagen den 27 mars. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Här kan du se webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars.

Marköverlåtelseavtal för fastigheterna Cymbalen 1 och Trumslagarpojken 2 på Drottninghög

Helsingborgs kommun har tagit fram ett förslag på marköverlåtelseavtal för fastigheterna Cymbalen 1 och Trumslagarpojken 2 på Drottninghög. Enligt avtalet som föreslås ska fastigheterna överlåtas till Riksbyggen ekonomisk förening för 18 825 000 kronor. Riksbyggen planerar att bygga cirka 150 lägenheter (hyresrätter och bostadsrätter) och förskola. Fastigheterna omfattas av detaljplan för del av fastigheten Drottninghög västra 1 med flera. Planområdet ligger i västra delen av Drottninghög vid till Regementsvägen.

Förslag på kompensation för fastigheterna Allerum 5:10 och 22:3 i samband med dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan

Dubbelspårsutbyggnaden av Västkustbanan kommer att innebära ett intrång på cirka 1 hektar i det statliga naturreservatet Väla skog som Helsingborgs kommun äger och förvaltar. Trafikverket och staden har nu tagit fram ett avtal som innebär att Småryds naturreservat utökas med cirka 3 hektar skogsmark som kompensation för intrånget i Väla skog. Avtalet innebär i korthet att staden köper mark inom fastigheterna Allerum 5:10 och 22:3 och att Trafikverket står för kostnaderna för stadens åtgärder i sambandmed utökningen. Det är Länsstyrelsen som lämnar slutlig dispens och godkänner åtgärderna.

Förslag till äldreomsorgsprogram 2017–2021

En ny version av äldreomsorgsprogrammet har nu tagits fram. Programmet ersätter den tidigare Handlingsplanen för äldreomsorg 2012–2016. Huvuddelen av programmet omfattar hemvården (inklusive hemsjukvård) och vårdboende. Programmet pekar ut hur äldreomsorgen ska utvecklas, framförallt hemvården och stadens vårdboenden.