Det här beslutade kommunfullmäktige den 12 juni

Helsingborgs kommunfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 juni och beslutade bland annat om marköverlåtelseavtal för fastigheter i Oceanhamnen och om hur de så kallade reformgruppernas arbete ska tas vidare.

Marköverlåtelseavtalen för områden i Oceanhamnen gäller fastigheterna Jeppe 1, Pernille 1 och Pernille 2.

Fastigheten Jeppe 1 är ett 1 174 kvadratmeter stort område som kommunen vill sälja till Castellum Stenen 8 AB för 28 miljoner kronor. Företaget tänker bygga 8 000 kvadratmeter kontorsyta på området.

Fastigheterna Pernille 1 och Pernille 2 vill kommunen sälja till Fastighets AB Oceanateljén för totalt 55,3 miljoner kronor. Företaget avser att bygga ett 100-tal bostadsrättslägenheter där.

Kommunfullmäktige ska också besluta om hur de så kallade reformgruppernas arbete ska tas vidare. De fyra reformgrupperna – inom områdena klimat, integration, företagsamhet och digitalisering – tillsattes 2017 och har bestått av personer från både kommunen och andra delar av samhället. Syftet var att de skulle ta fram nya arbetssätt för den offentliga sektorn.

Här kan du se webbsändningen från kommunfullmäktige den 12 juni.

Handlingarna för alla ärendena som kommunfullmäktige tar upp den 12 juni finns i diariet.