Det här beslutade kommunfullmäktige den 22 maj

Kommunfullmäktige den 22 maj beslutade bland annat om detaljplanerna för norra delen av Rydebäcks centrum och en del av industriområdet Långeberga.

I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 22 maj.

Detaljplan för del av fastigheten Rya 14:21 med flera i Rydebäck

Planförslaget innebär att området norr om Rydebäcks centrum planläggs för skola, idrottsanläggning, kultur- och fritidsverksamhet samt bostäder. Byggrätterna placeras för att skapa god kontakt med både den befintliga skolan och idrottshallen samt till rekreationsområdet norr och öster om området.

Detaljplan för del av fastigheten Välluv 14:1 med flera, Långeberga industriområde i Östra Ramlösa

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för en förlängning av Långebergavägen söderut för att kunna koppla den till trafikplats Helsingborg Södra, utveckling och reglering av naturområde, etablering av verksamhetsområde för bland annat småindustri. Den möjliggör även ett järnvägsområde.