Det här beslutade kommunfullmäktige den 24 april

Varje år tar staden fram en årsredovisning för att visa vad skattepengarna använts till under det gångna året. På kommunfullmäktige den 24 april godkändes 2017 års årsredovisning.

I årsredovisningen för 2017 kan du bland annat läsa att den största delen av skattepengarna gick till utbildning, vård och omsorg år 2017. I diariet hittar du 2017 års årsredovisning och alla övriga ärenden som togs upp.