Det här beslutade kommunfullmäktige den 25 september

Kommunfullmäktige den 25 september beslutade bland annat om Helsingborgs stads hederstecken. Fullmäktige klubbade också igenom förslag på exploateringsavtal, detaljplaner och marköverlåtelseavtal som alla innebär uppförande av nya bostäder.

I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 25 september.

Markavtal för dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan

Kommunstyrelsen beslutar om ett avtal mellan staden och Trafikverket om en dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan sträckan Ängelholm–Helsingborg (Romares väg) samt om ett kommande avtal för marköverlåtelser och övriga avtal som ska tecknas på grund av markavtalet.

Exploateringsavtal för del av fastigheten Allerum 1:32 med flera i Allerum

Staden har tagit fram ett förslag på exploateringsavtal med ägarna till fastigheten Allerum 1:32. Förslaget har sin grund i detaljplanen för del av fastigheten Allerum 1:32 med flera, Allerum. Här kan du läsa vad som ingår i avtalsförslaget.

Detaljplan för fastigheten Allerum 1:32 med flera, Allerum, Helsingborgs stad

Detaljplanen för del av fastigheten Allerum 1:32 med flera, Allerum. Syftet med förslaget är att möjliggöra en utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder.

Exploateringsavtal för del av fastigheten Katslösa 18:1 och del av fastigheten Rya 1:29 i Rydebäck

Staden har tagit fram ett förslag på exploateringsavtal med ägarna till del av fastigheten Katslösa 18:1 och del av fastigheten Rya 1:29 i Rydebäck. Här kan du läsa vad som ingår i avtalsförslaget.

Detaljplan för del av fastigheterna Katslösa 18:1 och Rya 1:29 i Rydebäck

Detaljplanen för del av fastigheterna Katslösa 18:1 och Rya 1:29 i Rydebäck. Syftet med förslaget är att möjliggöra mellan 190 och 240 nya bostäder.

Marköverlåtelseavtal för fastigheterna Luna 2 i Ringstorp

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Luna 2 i Ringstorp till Fastighets AB Ringstorp C för 8 662 500 kronor. Exploatören planerar att bygga mellan 20 och 25 bostäder, lägenheter och radhus (bostadsrätter). Området ligger vid Ringstorpsvägen och Hammarbergsgatan, väster om Ringstorps koloniområde. Fastigheten omfattas av detaljplan för del av fastigheten Gamla Staden 5:16 med flera, Ringstorp (karta).

Marköverlåtelseavtal för fastigheterna Luna 5 i Ringstorp

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Luna 5 i Ringstorp till Fastighets AB Ringstorp D för 28 497 000 kronor. Exploatören planerar att bygga två hus, 8 till 16 våningar med plats för mellan 85 och 95 lägenheter (i första hand bostadsrätter med ett av husen kan bli hyresrätt). Området ligger vid Ringstorpsvägen och Hammarbergsgatan, väster om Ringstorps koloniområde. Fastigheten omfattas av detaljplan för del av fastigheten Gamla Staden 5:16 med flera, Ringstorp (karta).