Detta gör Helsingborg i Almedalen

Även i år deltar Helsingborg i Almedalsveckan. Vi finns i Öresundshuset tillsammans med Malmö, Lund och Region Skåne. På programmet finns fyra seminarier om infrastruktur och arbetsmarknad.

Utöver det gemensamma programmet arrangerar Helsingborgs stad tre egna seminarier i Öresundshuset.

  • Den 5 juli klockan 13:15 arrangerar vi och forskningsinstitutet IFOUS ett seminarium med titeln ”Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.
  • Den 6 juli klockan 09:00 tar vi upp ”Agenda 2030, livskvalitet och hållbar utveckling – men hur mäter vi hur det går och när vi är i mål?”
  • Den 7 juli klockan 09:00 blir det ett seminarium med titeln ”Nu blir socialtjänsten digital. Hur tar vi vara på möjligheterna och undviker fallgroparna”

Alla seminarier i Öresundshuset livesänds via Öresundshusets Facebooksida och kan också ses som separata youtubeklipp i efterhand.

Målet med arrangemangen i Öresundshuset är att öka beslutsfattares och opinionsbildares förståelse för Öresundsregionens utmaningar och möjligheter.

Här hittar du veckans program.