Det här beslutade kommunfullmäktige den 14 december

Tisdagen den 14 december tog kommunfullmäktige bland annat beslut om en ny översiktsplan för Helsingborgs stad 2021 samt ett aktualiserat livskvalitetsprogram.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 14 december.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december.

Exempel på vad kommunfullmäktige tog upp:

  • Översiktsplanen för Helsingborgs stad 2021 föreslås ersätta översiktsplanen från 2010. Planen ger vägledning om hur vi ska använda, utveckla och bevara stadens mark- och vattenområden så att vi kan skapa en attraktiv och hållbar stad på lång sikt.
  • Förslag om att aktualisera livskvalitetsprogrammet för 2016–2024. Det är stadens styrdokument för folkhälsa och miljö. I det aktualiserade livsprogrammet får stadens förvaltningar och bolag mer vägledning och det framgår tydligare hur programmet ska genomföras.
  • Förslag på att revidera anläggnings- och brukningsavgifter samt avgifter för särskilda VA-abonnemang i VA-taxan. Till exempel föreslås avgifterna för dricksvatten höjas med 10,7 procent.