Detta togs upp i kommunfullmäktige den 19 september

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige godkände ett exploateringsavtal och antog en detaljplan för fastigheten Barrikaden 2 med flera på Fredriksdal. Det gör det möjligt att bygga bland annat nya bostäder och en idrottshall

Exploateringsavtal och detaljplan för bland annat nya bostäder och idrottshall

Kommunfullmäktige godkände ett exploateringsavtal och antog en detaljplan för fastigheten Barrikaden 2 med flera på Fredriksdal. Det gör det möjligt att bland annat bygga ett flerbostadshus med cirka 130 nya bostadslägenheter, ett underjordiskt garage, ett nytt torg, parkområde, en idrottshall samt nya gång- och cykelvägar.

Bostadskvarteret ska ägas av Rikshem Helsingborg AB. Kvarteret med idrottshall ska bebyggas av Helsingborgs stad.

Helsingborgs stad och Rikshem delar på kostnaderna för ombyggnad och utbyggnad av allmän plats.

Att genomföra detaljplanen bedöms kosta cirka 17 miljoner kronor.

Båstad kommun blir ny medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne nordväst

Kommunfullmäktige godkänner en revidering av Räddningstjänsten Skåne nordvästs förbundsordning med reglementen och medlemsdirektiv.

Medlemmar i förbundet är idag Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv. Från och med den 1 januari 2024 blir även Båstad kommun medlem.

Se webbsändningen i efterhand

Här på youtube kan du ta del av sammanträdet. 

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 19 september. 

Här hittar du äldre webbsändningar från kommunfullmäktige. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.