Detta beslutade kommunfullmäktige den 24 augusti

Tisdagen den 24 augusti beslutade kommunfullmäktige bland annat  om att staden ska etablera ett yrkeshögskolecampus och att Helsingborg ska skriva på och ingå i EU:s överenskommelse om gröna städer i Europa.

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 24 augusti. 

Du kan ta del av sammanträdet i efterhand genom denna webbsändning.

Exempel på vad kommunfullmäktige beslutade

  • Etablera ett campus för yrkeshögskoleutbildningar i anslutning till Campus Helsingborg, Lunds universitet. Näringslivet i Helsingborg behöver kompetent arbetskraft. En lösning är att satsa på yrkesutbildningar. Ett yrkeshögskolecampus är också ett verktyg för att minska arbetslösheten i Helsingborg.
  • Teckna en överenskommelse om gröna städer i Europa, ”Green City Accord”. Det innebär att städer i EU åtar sig att värna om miljön. Genom att underteckna överenskommelsen samtycker man till att vidta åtgärder för att göra sina städer grönare, renare och hälsosammare.
  • Godkänna ramavtal med SMEBAB Kornblå AB (ett bolag inom Skanska-koncernen). Syftet med ramavtalet är att kunna utveckla ett verksamhetsområde inom fastigheterna Björka 17:1 och Hyllstorp 3:9, Väla. Det handlar om att göra det möjligt att anlägga industri, logistik, mindre verksamheter och kontor i området.