Du kan tycka till om en ny gång- och cykelväg mellan Mörarp och Rosenlund

Tillsammans med Helsingborgs stad planerar Trafikverket för en ny gång- och cykelväg mellan Mörarp och Rosenlund och vill veta vad du tycker. Du kan skicka in dina synpunkter till Trafikverket mellan 15 september och 6 oktober.

Trafikverket har tagit fram en vägplan med förslag på en ny separerad gång- och cykelväg längs med väg 1370, mellan Rosenlund och Mörarp. Genom att skilja cyklister och gående från biltrafiken ökar trafiksäkerheten och tryggheten för den som vill ta sig antingen från Mörarp och vidare in mot Helsingborg eller i motsatt riktning.

Läs mer om projektet och hur du lämnar eventuella synpunkter på Trafikverkets webbplats.