Du kan tycka till om förslaget till eleffektplan

Helsingborgs stad har tagit fram en eleffektplan i samarbete med Öresundskraft AB. På senare år har det upptäckts brister i Sveriges nuvarande eldistribution. Samtidigt förväntas vårt behov av el öka. Vi har också fått nya behov av el som till exempel att ladda våra elfordon, elkrävande företagsetableringar och elektrifiering av industri.

I väntan på att distributionsnäten förstärks behöver vi säkra att vi har el under de timmar då elanvändningen är som högst. Därför har Helsingborgs stad tillsammans med Öresundskraft arbetat fram en eleffektplan under våren 2021.

Läs förslaget på eleffektplan (pdf 1,7 MB).

Planen är på remiss hos berörda nämnder, bolag och externa aktörer under perioden 10 juni till den 27 september. Här kan du läsa remissen. (pdf 238 kb)

Du kan tycka till om planen

Skicka dina synpunkter på eleffektplanen till kommunstyrelsen@helsingborg.se senast den 27 september.