Dynamiskt farthinder har sänkt hastigheten på Kullavägen

Hastigheten på Kullavägen har sjunkit betydligt. För drygt ett år sedan installerades Helsingborgs första dynamiska farthinder på Kullavägen vid övergångsstället mellan Åragatan och Västra Berga. På det året har snitthastigheten på platsen sjunkit från 59 kilometer per timme till 39 kilometer per timme enligt våra mätningar.

Farthindret på Kullavägen fungerar genom att en radar mäter passerande fordons hastighet. Kör fordonet för fort fälls en liten lucka ner och bildar ett tillfälligt gupp i vägen. Håller fordonet hastighetsbegränsningen fälls luckan inte ner och farthindret märks knappt när du passerar det.

–  Vi tycker idén med aktivt gupp är väldigt positiv. Guppet finns där bara för dem som kör för fort, istället för att alla ska behöva köra över guppet oavsett om man kör lagligt eller ej.  Syftet var att minska antalet fortkörningar och skapa ett säkrare övergångsställe efter önskemål från de boende runt omkring. Efter att följt effekterna i över ett års tid kan vi inte vara annat än nöjda med att nu kunna meddela att hastigheten har sjunkit betydligt på platsen, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltingen.

–  Vi vill att trafikanterna varken kör för fort eller onödigt långsamt. Då får vi ett jämnt trafikflöde i en säker hastighet. Vi har sett att andelen fortkörare gått ner från uppåt 45 procent till neråt 20 procent i riktning mot Mariastaden. I andra riktningen låg andelen fortkörare på uppåt 30 procent och har nu gått ner till neråt 5-6 procent. Det är en stor förändring i båda riktningarna, förklarar David Eskilsson från Linköpingsföretaget Edeva som utvecklat Actibump.

Fakta:

  • Innan farthindret installerades var snitthastigheten 59 kilometer per timme och nu är den 39 kilometer per timme.
  • Andelen fortkörare på sträckan norr från/från Maria har sjunkit från 39 procent till 5 procent från mars 2017 till mars 2018.
  • Antalet räknade fordon är i snitt 2 000 per dag åt vartdera håll.