Erbjudande om hjälp med inköp upphör

Under coronapandemin har Helsingborgs stad tillsammans med Röda Korset erbjudit personer som är 70 år och äldre hemleverans av matvaror och läkemedel. Denna service har byggt på frivilliga insatser under en akut fas av en samhällskris, och kommer inte att finnas kvar efter den 2 september 2020.

Kvarstår behovet av att få hjälp med att handla eller om du har svårt att klara dig själv i hemmet kan du ansöka om hemvård, också kallat hemtjänst. I Helsingborg är hemvården uppdelad i två delar – hemservice och omsorg. Du ansöker om hemservice och omsorg var för sig. Ditt behov vid den aktuella tidpunkten avgör vilket stöd du kan bli beviljad.

För att ansöka om hemservice eller omsorg tar du kontakt med Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Läs mer om stöd i hemmet och gör en e-ansökan.

Hemservice

Behöver du fortsatt hjälp med inhandling eller andra vanliga hushållssysslor kan du ansöka om hemservice. Du kan få hjälp med:

  • inköp
  • städning, inklusive storstädning och fönsterputs
  •  tvätt

Omsorg

Vid behov kan du ansöka om omsorg i hemmet. Det innebär bland annat:

  • stöd med den personliga hygienen
  • stöd till aktiviteter av olika slag
  • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
  • tillsynsbesök under dygnet
  • nattlig tillsyn via en trygghetskamera.

Avgifter

Helsingborgs stad tar ut en avgift för hemservice och omsorg. Hur stor din avgift blir beräknas utifrån din inkomst, men du betalar aldrig mer än maxtaxan. Läs mer om avgifter för vård och omsorg.