Extraordinär situation på Valltorps vårdboende

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter har vi konstaterad coronavirussjukdom covid-19 på tre vårdboenden: Stattenahemmet, Elinebo och Valltorp. Situationen är extraordinär på Valltorps vårdboende.

Sedan 22 april har 37 av våra 60 hyresgäster på Valltorps vårdboende konstaterats smittade av covid-19. Samtidigt har 17 hyresgäster avlidit, vi kan inte härleda vilka av dessa som har avlidit på grund av covid-19. Vi har inga nya fall sedan 11 maj och en person har tillfrisknat.

Vi på vård- och omsorgsförvaltningen förstår att situationen skapar oro och väcker många frågor. Vi vill vara tydliga med att vi i alla lägen följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer. Vi tog tidigt fram riktlinjer och rutiner för att minska risken för smittspridning, men nu är trots detta många smittade på Valltorp.

– Jag vill ­först säga att mina tankar är med de som drabbats, våra hyresgäster, deras närstående och personalen. Vi har tidigare inte uttalat oss den totala situationen eftersom patientsekretessen är stark och lätt kan röjas. Utifrån de rekommendationer vi fått från Sveriges kommuner och regioner har vi nu tagit beslutet att lämna ut dessa uppgifter, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen.

Arbetssituationen för de som arbetar på Valltorp är mycket ansträngd, och det är såklart en svår tid för alla hyresgäster och deras närstående.

– Just nu ligger fullt fokus på att skapa en god omvårdnad för alla våra hyresgäster och en dräglig arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi har vi tillfälligt förstärkt med ytterligare en enhetschef, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef för vårdboende på vård- och omsorgsförvaltningen.

Den 3 februari 2020 tog vård- och omsorgsförvaltningen över driften av Valltorp.  I samband med övergången upprättades en handlingsplan med åtgärder som behövdes göras för att arbetet på Valltorp skulle ske enligt vård- och omsorgsförvaltningens rutiner och arbetssätt.

– Det finns ingen som kan säga varför det har blivit en så stor smittspridning på Valltorp. I samband med coronaviruset har vi fått fokusera på att förtydliga alla våra rutiner och säkerställa att alla medarbetare har kunskap i basala hygienrutiner samt ha genomgång av hur skyddsutrustningen ska användas. Tillsammans med smittskydd Skåne har vi prioriterat provtagning av medarbetarna på Valltorp för att minska risken för att medarbetarna sprider smitta, säger Gith Nordqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska på vård- och omsorgsförvaltningen.

Redan för två veckor sedan hade vi ett smittutbrottsmöte där medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med vårdhygien och smittskydd säkerställde att medarbetare följer riktlinjer och rutiner.

Just nu arbetar vi intensivt med åtgärder för att minska risken för smittspridning inom våra verksamheter. Provtagning av personal genomförs nu i större utsträckning. En viktig åtgärd är även att säkerställa att inga medarbetare går sjuka till arbetet genom daglig symtomkontroll. Dessutom ska visir användas i allt omvårdnadsnära arbete inom två meter.