Familjerätten har flyttat – till två nya adresser

Familjerättsenheten har flyttat och samtidigt delat upp verksamheten på Familjepunkten, med förebyggande samtal och rådgivning, som finns på Gasverksgatan 15 och myndighet och utredning som finns på Bredgatan 17.

Familjerättsenheten i Helsingborg har flyttat från Rådhustorget 10.

Flytten innebär att Familjepunkten öppnar på Gasverksgatan 15 (vid Mäster Palms plats) våning 2. Det blir en umgängescentral som också kommer att erbjuda förebyggande familjerätt i form av till exempel samarbetssamtal och rådgivning.

Familjerättsenheten flyttar sin övriga myndighets- och utredningsverksamhet till Bredgatan 17 (socialförvaltningens hus) våning 2. Här gör vi utredningar i vårdnads- boende- och umgängesmål, Konflikt och försoning, faderskaps- och föräldraskapsutredning, adoptionsutredning med mera.

Telefontiderna är samma som tidigare måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00. Onsdagar klockan 15:00-17:00.