Felaktig information sprids om coronaviruset

Desinformation och rykten sprids just nu om coronaviruset och covid-19. Det är viktigt att du skyddar dig mot falsk eller felaktig information och undviker att sprida det vidare till andra.

Vi måste alla vara källkritiska just nu. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är den globala ryktesspridningen kring coronaviruset så illa att det betecknas som en infodemi – en pandemi av felaktig information.

Skydda dig själv genom att ställa några enkla frågor varje gång du läser eller hör något nytt:

  • Vem är källan och vad är deras syfte?
  • Finns det andra källor som säger samma sak?
  • Var är informationen publicerad?
  • När publicerades informationen? Omständigheterna kan ändras snabbt i kristider.
  • Är du partisk – vill du att det du läser ska vara sant? Då behöver du vara extra försiktig.

Sverige utsätts för desinformation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har flaggat för att Sverige utsätts för så kallad desinformation kopplat till covid-19. Det innebär att olika aktörer utanför Sveriges gränser försöker sprida falsk information om coronaviruset för att skapa oro och skada förtroendet för våra myndigheter.

Den stora oron som just nu finns i vårt samhälle gör också att rykten med felaktig information kan sprida sig som en löpeld på sociala medier.

Hämta information från betrodda källor

Du hittar korrekt och uppdaterad information om coronaviruset och covid-19 på krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbplats.

Helsingborgs stad följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och bevakar löpande utvecklingen av situationen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar covid-19 här.