Många fiskar har hittats döda i Råån

Torsdagen den 20 augusti upptäcktes ett stort antal döda fiskar i Råån. Orsaken till fiskdöden är ännu oklar. Helsingborgs stad och NSVA har tagit prover på plats för att utreda vad som hänt. Svar på proverna väntas inom cirka en vecka.

– Det är väldigt tråkigt att det här har inträffat. Vi tar det på stort allvar och vi förstår att det finns mycket upprörda känslor. I nuläget vet vi inte vad fiskdöden beror på, men vi inväntar analyssvar och kommer att ha en fortsatt kontakt med NSVA, säger Lena Åkesson, avdelningschef på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.

Stadens miljöförvaltning och NSVA fick information om de döda fiskarna i Råån under torsdagen. Sedan dess har förvaltningens inspektörer arbetat för att utreda orsaken till det som hänt.

– Vi har varit på plats och tagit vattenprover på flera olika ställen. Under kommande vecka kommer vi att ha fortsatt dialog med NSVA om situationen, säger Lena Åkesson.

Även NSVA har tagit prover och kontrollerat dagvattendammarna i närheten. Alla vattenprover har skickats på analys och svar på vad som finns i vattnet väntas inom cirka en vecka.

I augusti förra året hittades en stor mängd döda fiskar i Råån. Den gången visade de vattenprover som togs på höga halter av ammonium i utgående vatten från dagvattendammarna på Ättekulla. Ammonium kan uppstå när organiskt material bryts ner i syrefattigt vatten med hög temperatur. Höga halter av ämnet är giftigt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

I början av 2020 bjöd NSVA in miljöförvaltningen till ett uppstartsmöte om problematiken kring dagvatten vid Råån nedanför Ättekulla industriområde. Under mötet hölls en dialog om förutsättningarna för nya dagvattenlösningar i området.

– I dagsläget kan vi inte säga något om vad som orsakat den aktuella fiskdöden. Vi hoppas att provsvaren ska ge mer vägledning om vad som har hänt, säger Lena Åkesson.