Fler sommarlovsaktiviteter på hemmaplan

Fritid Helsingborg står bakom sommarens lovprogram tillsammans med föreningar, organisationer och andra kommunala verksamheter i staden. I sommar är lovprogrammet extra levande och anpassas utifrån restriktionerna kopplade till pandemin. Lovsidan kommer att fyllas på med aktiviteter löpande under hela sommaren. Många av aktiviteterna är dessutom gratis. 

Sommarläger blir till fler aktivitetstillfällen

Helsingborgs stad kommer inte erbjuda sommarläger till lägergårdarna Skånes Fagerhult, Bolmsö, Krokahus och Hjälmsjövik detta sommarlov. Beslutet är taget utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19.

– Vi vet att våra sommarläger är sommarens höjdpunkt för många av Helsingborgs unga. Att träffa nya kompisar, röra på sig och lära sig nya saker är jätteviktigt, därför har vi lagt ett stort fokus på planering av fler aktiviteter på hemmaplan, berättar Josefina Wingren som arbetar som lovkoordinator på Fritid Helsingborg.

Dagläger på Örby ängar
Under perioden 17 maj till 30 maj kan alla intresserade i åldern 9-12 år anmäla sig till dagläger på naturreservatet Örby ängar. Daglägret är uppdelat i två perioder och varje period innebär fyra respektive fem dagar fulla av strandlek, bad och olika gruppaktiviteter.

– Vi ser att det är möjligt att genomföra daglägret och samtidigt följa de restriktioner som finns. Under dagarna är vi utomhus och vi har minskat antalet deltagare från 50 ner till 30. Vi vill så långt det är möjligt fortsätta erbjuda barn och unga de aktiviteter som vi vet är efterlängtade och uppskattade, berättar Josefina.

Läs mer på www.helsingborg.se/lager.

Pandemin

Pandemin påverkar planeringen och arbetet med sommarlovsprogrammet. Vi kommer att fylla på lovprogrammet löpande under hela sommaren för att säkerställa att aktiviteter genomförs på ett säkert sätt. Flera av aktiviteterna kräver anmälan och det innebär också att aktiviteter och förutsättningar kan förändras.

Ett större fokus på digital närvaro

Fritid Helsingborg satsar stort på en digital närvaro i sociala medier. På facebooksidan @FritidHelsingborg och instagramkontot @joinaoss får barn och unga i Helsingborg notiser om när lovprogrammet har fyllt på, tips på lovaktiviteter, men kan också delta i aktiviteter online.

  • Det kan till exempel vara tävlingar, skattjakter och livesändningar. På så sätt har fler möjlighet att delta oavsett var man befinner sig i sommar, berättar Josefina.

Hela lovprogrammet hittar du på www.helsingborg.se/lov