Folkomröstningen om Öresundskraft har ett preliminärt resultat

Det preliminära resultatet för folkomröstningen gällande försäljningen av Öresundskraft är klart. Sammanräkningen visar att 56 556 personer har röstat, vilket är 50,06 procent av de röstberättigade. Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning i Helsingborgs kommun.

54 501 personer röstade nej och 1889 röstade ja, 166 röster var ogiltiga. Det innebär att 96,37 procent har röstat nej till en försäljning av Öresundskraft och 3,34 har röstat ja. 0,29 procent ogiltiga röster har avlagts.

– Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning i Helsingborg, säger Cecilia Holm, valsamordnare och utredare vid stadsledningsförvaltningen i Helsingborg.

– Den slutgiltiga kontrollräkningen kommer att vara klar på tisdag den 14 januari. Då har vi ett slutgiltigt resultat att rapportera in till valmyndigheten, fortsätter Cecilia Holm.

– Det har varit en väl genomförd folkomröstning och ett högt valdeltagande även i förtidsröstningen under den senaste veckan. Jag vill passa på att tacka alla som arbetat med att iordningställa och organisera arbetet med folkomröstningen, avslutar Cecilia Holm.

Läs mer om folkomröstningen.