Förslag på att flytta anhörigstödet Villa Louise

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att flytta anhörigstödet Villa Louise till lokaler på Pålsjö Park. Beslutet fattas den 27 september och beslutar nämnden enligt förslag kommer flytten att ske under slutet av 2019.

– Jag kan bara se kvalitetsvinster med att Villa Louise flyttar till Pålsjö Park, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör. Personalen får en bättre arbetsmiljö och gästerna på boendet får mer funktionella lokaler och utemiljö, det kommer finnas tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal i huset vid behov samt att det blir lättare för anhöriga att ta sig dit med buss och att parkera.

Verksamheten Villa Louise erbjuder dygnsavlösning för den som vårdar någon som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning och som är bosatt i Helsingborgs stad. En biståndshandläggare kan då bevilja att personen med vårdbehov vistas ett eller flera dygn på Villa Louise.

Idag ligger Villa Louise på Wilson Park och har plats för 17 gäster. Fastigheten är byggd på 1990-talet och är inte anpassad för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Förutom det är det även svårt med parkering i området och de allmänna kommunikationsmöjligheterna är begränsade. Sedan tidigare har det även framförts synpunkter på personalens arbetsmiljö till exempel är det brist på kontor, mötesrum och förråd på boendet.

Under våren 2018 hölls en seniordialog om Villa Louise där flera seniorer bekräftade bilden av att det finns delar av verksamhetens läge och lokaler som behöver förbättras.

Tanken är att verksamheten med ordinarie personal flyttar till Pålsjö Park i slutet av 2019. Förutom att lokalerna är mer ändamålsenliga är de även större. Det möjliggör även för verksamheten att successivt växa, vilket förvaltningen ser positivt på med tanke på det förväntade ökande antalet äldre personer.