Gång- och cykelväg i Ödåkra är avstängd på grund av arbete med dubbelspår för järnvägen

Förberedelserna inför dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station fortsätter. Från slutet av november arbetar Trafikverket vid en gång- och cykelväg mellan Ödåkra och Väla skog. Gång- och cykelvägen är avstängd till början av februari 2021.

Det här gör Trafikverket

Trafikverket ställer ut kontaktledningsfundament på platsen. Det är ett arbete som är förberedande inför tågstoppet 21-25 januari, då fundamenten ska grävas ner under mark.

Så påverkas du som går och cyklar

Gång- och cykelvägen som utgår från Södra Rälsgatan/Häggatan i Ödåkra och som går söderut genom Väla skog är avstängd fram till början av februari 2021. Den tre kilometer gång- och cykelvägen leds under tiden om via Ängavångsgatan och Kanongatan.