Genomgående bra badvattenkvalitet i Helsingborg i sommar

Den formella badsäsongen är över med rekordmånga besökare i sommar på Helsingborgs stränder. Precis som tidigare år har vi följt badvattenkvaliteten noggrant och har under 2020 tagit totalt 174 badvattenprover under badsäsongen. Av dessa har endast 7 prover, eller 4 procent, visat på otjänligt vatten. Ett resultat som visar att badvattenkvaliteten i Helsingborg genomgående är bra.

Totalt 139 prover (80 procent) visade på tjänligt vatten och 28 prover (28 procent) visade på tjänligt med anmärkning. Jämfört med föregående år har vi färre anmärkningar på våra prover i alla kategorier. Vi har inte haft färre otjänliga prover sedan 2017.

Badvattenprover 2017-2020

ÅrTjänligtTjänligt med anmärkningOtjänligt
2020139 prover = 79,9%28 prover = 16,1%7 prover = 4%
2019165 prover = 70,2%51 prover = 21,7%19 prover = 8,1%
2018159 prover = 61,4%85 prover = 32,8%15 prover = 5,8 %
2017142 prover = 75,1%41 prover = 21,7%6 prover = 3,2%

– Vi är ju väldigt nöjda med sommarens provresultat. Inte minst med tanke på att så många har besökt våra stränder och badplatser i år. Men också för att vi ser att vårt hårda arbete för en bättre badvattenkvalitet lönar sig. Vi blir klokare för varje säsong och mer realistiska i våra förväntningar, att vi troligtvis aldrig kommer att få en sommar med 100 procent tjänliga prover. Så vi är nöjda, men fortsätter så klart jobba vidare för ännu bättre resultat, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

Långsiktigt arbete för bättre badvattenkvalitet fortsätter

Forskningsprojektet Urbana bad har pågått under två år och har nu fått fortsatt finansiering i ytterligare två år. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad och VA SYD och under kommande två år tillkommer NSVA och Sweden Water Research som aktörer i forskningsprojektet. På NSVA pågår dessutom projektet Future City Flow, som bland annat syftar till att minska belastningen på reningsverket och på så sätt bidra till bättre badvattenkvalitet på sikt.

Mer information om badvattenkvalitet i Helsingborg