Globalt projekt ska inspirera gymnasieelever att välja högskolestudier

Bridge to Employment har hjälpt 4 500 ungdomar i världen att bygga en ljus framtid. Under tre år får elever på gymnasiet bekanta sig med studier på högskolenivå och möjligheter till jobb inom områden som hälsa, naturvetenskap, teknik, produktion och design. 2019 startar för första gången Bridge to Employment i Skandinavien genom ett samarbete mellan Johnson & Johnson, Lunds universitet och Olympiaskolan.

Hälso- och läkemedelsföretaget Johnson & Johnson startade Bridge to Employment i USA för drygt 25 år sedan, för att stärka kopplingen mellan klassrummet och världen utanför. Elever i gymnasieskolan ska bli inspirerade att gå vidare till högre utbildning och förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

I samband med terminsstarten hösten 2019 kommer ett 40-tal gymnasieelever på Olympiaskolans naturvetenskapsprogram att rekryteras till Bridge to Employment. Att delta i projektet är frivilligt och aktiviteterna kommer att genomföras både under och efter den schemalagda skoltiden.

Anders Nilsson, rektor vid Olympiaskolan, tror att intresset för att delta i Bridge to Employment kommer att vara mycket stort.

– Det kommer att innebära otroliga möjligheter att få insikt i den värld som öppnar sig efter gymnasiet, både när det gäller vidare studier och arbetsliv. Våra elever kommer också att kunna ta sig djupare in i de naturvetenskapliga ämnena och bygga på sina kunskaper ännu mer, säger han.

För studenterna på Lunds universitet innebär Bridge to Employment att de får möjlighet att inspirera elever på Olympiaskolan att studera vidare på högre nivå. Den internationella statistiken för 2017 visar att 90 procent av eleverna som deltog i Bridge to Employment planerade att börja en högskoleutbildning, jämfört med 75 procent av eleverna i en motsvarande grupp som inte varit med. På längre sikt kan Bridge to Employment bidra till att öka utbildningsnivån i regionen.

– Ett mycket bra initiativ som ligger helt i linje med vår strategi att få fler skolelever att motiveras till att läsa på universitet och högskolor, säger Annika Olsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Läs gärna mer om BTE på Olympiaskolans webbplats.