Grönsaksodling på försök på H-plusområdet

Snart ska det odlas grönsaker på försök under tak året runt i H-plusområdet. Innovationsmyndigheten Vinnova stöder projektet, som också ska genomföras i Stockholmsförorten Högdalen.

Så kallade testbäddar för grönsaksodling ska byggas hos två företag i södra Helsingborg. Syftet är att testa småskalig produktion av grönsaker och kryddor. Tanken är att värme från andra verksamheter och näringsämnen från avloppssystemet ska leda till stora miljövinster.

Odlingarna ska även användas för att testa och analysera hållbarhet och klimatnytta.

Projektet drivs av ett konsortium med ett 20-tal deltagare som har ambitionen att stödja socialt företagande och hållbar utveckling.