Häng med ner under Öresunds yta

Hur ser Öresund ut på botten? Var finns vraken? Och hur mår djurlivet under ytan? Sista veckan i maj 2019 samlades dykare och forskare från hela Sverige i Helsingborg för att undersöka de marina värden som finns utanför stadens kust. Det var Havsresan som kom på besök till staden. Några av alla spännande observationer och fynd som gjordes under fältveckan kan du se i filmen.

Hur mår Öresund?

Under fältveckan deltog marinarkeologer, marinbiologer, forskare, dykare, landpersonal, båtförare och dykledare för att tillsammans ta sig an de dykuppdrag som Helsingborgs stad, Forsea, Landskrona stad och Kävlinge kommun önskat under fältveckan. Alla 46 personer ställde upp frivilligt och hade tagit ledigt från sina vanliga arbeten. Uppdragen handlade bland annat om att:

  • kartlägga invasiva arter, till exempel den japanska jätteostronet
  • undersöka okända vrak
  • dokumentera viktiga och värdefulla havsmiljöer
  • ta prover på blåmusslor från vrak som misstänks läcka miljögifter
  • utforska den skräpiga havsmiljön vid stadens dagvattenutlopp i Norra hamnen
  • utforska hur djurlivet ser ut i gamla sandsugningshål
  • inventera hur mycket spökgarn det finns på några av de 200 vrak som finns i Öresund.

Under veckan anordna Helsingborgs stad även föreläsningar och utställningar med havsmiljön i fokus.

Om Havsresan

Havsresan är ett kunskapsprojekt som startade vid Lunds Tekniska Högskola 1990. Nästan varje år sedan dess har projektet drivits i olika samarbeten mellan ideella organisationer, dykklubbar, företag och kommuner i Skåne.

2019 blev Helsingborgs stad värdkommun för projektets årliga fältvecka, där Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen och organisationen Swedish Coast and Sea Center, SCSC var lokala arrangörer i samarbete med miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Dunkers kulturhus. Målet med Havsresan är att samla in och sprida kunskap om stadens marina och marinarkeologiska värden. Läs mer om det årliga kunskapsprojektet på Havsresans webbplats.