Har du fått brev om att delta i SCB:s medborgarundersökning?

Då är du en av de 2 200 helsingborgare som blivit slumpmässigt utvalda av Statistiska centralbyrån (SCB) att delta. Medborgarundersökningen innehåller frågor om bland annat skola och omsorg, boende, utbildningsmöjligheter, kultur, miljöarbete samt trygghet.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ger helsingborgarna en möjlighet att tycka till och ge kommunen en bättre bild av hur olika saker upplevs.

– Helsingborgs stad deltar i SCB:s medborgarundersökning för att ta reda på hur du som helsingborgare ser på din kommun och den kommunala servicen. Vi använder resultatet från medborgarundersökningen i stadens verksamhetsutveckling, som nyckeltal i jämförelser över tid och gentemot andra kommuner, säger Andreas Roth, samhällsanalytiker i Helsingborgs stad.

Om undersökningen

Undersökningen har nyligen skickats ut med informationsbrev och inloggningsuppgifter till webbenkäten. Undersökningen pågår från den 24 augusti–7 november. Svarar du via papperspost behöver du svara senast den 3 november.

I år deltar totalt 162 av Sveriges 290 kommuner, med ett urval på 211 977 personer.

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i dessa områden

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Viktigt att du svarar

– Ju fler som svarar desto mer tillförlitligt och bättre blir resultatet. Det ger ett starkare underlag för att de åsikter som kommer fram representerar den större befolkningen. Det är därför viktigt att du deltar, säger Andreas Roth, samhällsanalytiker i Helsingborgs stad.

Mer information

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats.  

Om du inte är utvald att delta i undersökningen men har synpunkter på stadens service kan du dela med dig av dina synpunkter här. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.