Helsingborg är årets nattvandringskommun 2021

Stiftelsen Nattvandring.nu har utsett Helsingborg till Årets Nattvandringskommun. Staden får priset för sitt arbete med att uppmuntra och stötta grupper som vill nattvandra. Priset delas ut under en ceremoni i Rådhuset den 27 april.

Staden fick denna motivering till utmärkelsen:

”Genom det långsiktiga, strategiska och målmedvetna arbetet visar Helsingborgs stad på vikten av samverkan i det förebyggande arbetet. I denna samverkan engageras myndigheter men också det lokala föreningslivet såväl som andra ideella grupper till att vara delaktiga.

Struktur, målmedvetenhet, prestigelöshet och samverkan har varit några av de ledord som ligger till grund för den satsning som gjorts, i vilket fler trygga, positiva och engagerade vuxna finns ute på gator och torg. Nattvandring har genom Helsingborgs stads engagemang och stöd lyfts till en nivå där föreningslivet och ideella krafter givits möjlighet att bli en viktig del i det förebyggande arbetet.”

Så jobbar staden med nattvandring

– Nattvandring är en mycket värdefull trygghetsskapande insats för att skapa vuxen närvaro och social kontroll på populära samlingsplatser för ungdomar. Vi vet att närvaron får positiv respons och samarbetet med aktörer som finns ute bland våra unga ger goda möjligheter att stötta ungdomarna. Det bidrar också till att ge en bättre lägesbild av vad som händer ute i våra områden, så att vi vid behov exempelvis förstärker närvaron på en plats, säger Jonas Berg, säkerhetschef, Helsingborgs stad.

Att nattvandra innebär att en grupp ger sig ut och vandrar fredag eller lördag kväll och stöttar unga som behöver någon trygg vuxen att prata med. Du känner igen de som nattvandrar på deras västar.

Helsingborgs stad använder nattvandring som en metod för att skapa trygghet bland ungdomar som rör sig ute i stadsdelarna. I Helsingborg finns det nattvandringsgrupper i dessa områden:

  • Råå/Högasten
  • Laröd/Hittarp
  • Rydebäck
  • Mariastaden
  • Kattarp/Hasslarp
  • Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal
  • Söder
  • Gustavslund

Läs mer om hur Helsingborgs stad jobbar med nattvandring.

Nattvandrar på motorcykel

Ett exempel på en förening som nattvandrar är FMCK som nattvandrar på motorcykel.

– FMCK Helsingborg samarbetar med Helsingborgs stad, polisen, och Bevakningsgruppen, säger Arne Gunnarsson som både är kommunal tjänsteman och medlem i FMCK. Varje vecka har kommunen avstämning kring händelser i staden. Alla händelser märks ut på en karta vilket gör att man får fram platser där det händer mycket. Det kan vara skadegörelse, klotter, fylleri, bränder och liknande saker. Vi får ut en lista med platser som vi ska besöka. Efter varje runda så gör vi en återkoppling till kommunen. Vi jobbar på samma sätt som alla andra som är anslutna till nattvandring.nu. Alla har gått en utbildning för att få lov att nattvandra från nattvandring.nu.

FMCK Helsingborg ute och nattvandrar

FMCK Helsingborg ute och nattvandrar