Helsingborg kan bli Europas miljöhuvudstad 2023

Under hösten 2020 lämnade Helsingborgs stad in en ansökan till tävlingen European Green Capital 2023 som Europeiska kommissionen anordnar. I dagarna blev det officiellt att vi har kvalificerat oss som en av 16 officiella kandidater.

Varje år tilldelar Europeiska kommissionen titeln miljöhuvudstad till en europeisk stad för sitt engagemang för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Alla invånare i EU har rätt att bo i friska och hållbara städer och därför är det viktigt med städer som agerar som ”ambassadörer för förändring”. Vinnaren visar att det finns många vägar att bli en modern, hållbar stad och att hållbarhet kan gå hand i hand med ekonomisk utveckling.

Stadens ansökan är väldigt omfattande och flera av stadens förvaltningar och bolag samarbetade för att skapa den. Det krävs att staden har ett gediget och långsiktigt miljöarbete och ett gott samarbetsklimat för att ens ta fram det nödvändiga underlaget – som omfattar 12 avsnitt och drygt 250 sidor text. I ansökan har vi beskrivit miljöstatus för luften, vattnet, marken, havet och allt hållbarhets- och klimatarbete. Inte minst är arbetet med beteendepåverkan och dialogen med invånare viktig.

Slutlig vinnare utses av EU-kommissionen i sommar och den staden får cirka 6 miljoner kronor att använda till aktiviteter inom ramen för miljöhuvudstadsåret 2023. 

– Vi vill använda Green Capital för att utveckla vårt miljö- och klimatarbete genom att jämföra oss med städer i Europa, säger Henrik Frindberg. Helsingborgs stad har vunnit miljöbästa kommun i Sverige fyra år i rad vilket vi är mycket stolta över och nu vill vi se hur vårt arbete står sig i förhållande till andra städer i Europa. Ett ökat gemensamt ägandeskap av miljö- och klimatfrågor är en av fördelarna som förutses, en annan är digital mognad och en ökad förmåga att samarbeta. Oavsett utgången kommer Helsingborg att få tillgång till ett nätverk med de mest ambitiösa och framgångsrika “miljöstäderna” i Europa.

Mer information på European Commissions webbplats.