Helsingborg ska minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner

Miljönämnden antog den 25 oktober riktlinjer som visar hur Helsingborg ska minska miljöpåverkan från stadens konstgräsplaner. Planerna är viktiga för att helsingborgarna ska kunna idrotta året runt, men deras fyllnadsmaterial är samtidigt en av de största källorna till mikroplast i vattendrag och hav.

Riktlinjerna visar inte bara hur spridningen av mikroplaster ska minska vid underhåll och skötsel.
De pekar också på vilka hållbarhetskrav som kan ställas vid upphandling och att Helsingborg ska jobba mot att byta ut fossila fyllnadsmaterial som gummi och plast på de planer som redan byggts, mot alternativ som är nedbrytningsbara.

– Flera åtgärder vidtas för att minimera miljöpåverkan från våra konstgräsplaner, samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att konstgräs möjliggör fysisk aktivitet och träning året om. Planerna är viktiga för invånarnas välbefinnande − det är helt klart en komplex fråga, säger Anders Hammarlund, chef och ansvarig för grönytor i Helsingborgs stad.

Alla brunnar ska få filter

Sedan 2014 har totalt 69 ton fyllnadsmaterial lagts ut på Helsingborgs 16 konstgräsplaner. Materialet består av antingen:

  • SBR (återvunna bil- och maskindäck)
  • TPE (nytillverkad termoplast)
  • EPDM (nytillverkad vulkaniserat industrigummi) eller
  • R-EPDM (återvunnet vulkaniserat industrigummi).

En viss del av det kan ha påverkat miljön negativt om det spridits vidare till hav och vattendrag via dagvattenbrunnar.

Även om det inte är helt klarlagt hur planernas fyllnadsmaterial faktiskt påverkar miljön har Helsingborg valt att följa miljöbalkens försiktighetsprincip. Det innebär att staden jobbar för att minska spridningen, även om vi inte vet hur stor miljöpåverkan den har.

– Vi har hittills satt filter i brunnar vid hälften av alla planer i Helsingborg. Men under 2019 kommer resten att få filter installerade, säger Anders Hammarlund.

Här kan du läsa de beslutade riktlinjerna. (Pdf 568 kb)