Helsingborgs stad är finalist i EU-tävlingen Green Capital

Helsingborgs stad är en av finalisterna i Europakommissionens tävling European Green Capital 2023. Endast fyra finalister har valts ut av de 16 europeiska städer som deltar i tävlingen. Vinnaren blir Europas miljöhuvudstad 2023.

Varje år utser Europeiska kommissionen en europeisk miljöhuvudstad, vilken det blir  avgörs i tävlingen Green Capital. Helsingborg har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad och vi ligger långt fram med vårt klimat- och miljöarbete nationellt. Därför valde staden att delta i tävlingen för att ta reda på på hur vi ligger till på det här området jämfört med andra europeiska städer.

– Alla städer som deltar satsar ordentligt på klimat- och miljöfrågorna och en jury bestående av 12 oberoende experter bestämmer vilka som går vidare till final. Bara det att vi gått vidare är alltså ett väldigt gott betyg, säger Henrik Frindberg, miljödirektör.

Vinnaren bedöms utifrån 12 områden

Städerna som deltar i European Green Capital skickar in en tävlingsansökan som omfattar 12 avsnitt. I Helsingborgs fall blev det drygt 250 sidor text. Ansökan beskriver i detalj hur staden jobbar med luftkvalitet, ljud, avfall, vatten, biologisk mångfald, hållbart användande av mark, grön tillväxt, grön omställning, klimatreducering, hållbar urban mobilitet, energi och styrning.

Den stad som juryn bedömer presterar bäst inom dessa 12 områden vinner tävlingen. Slutlig vinnare utses av EU-kommissionen den 9 september. Vinnaren får cirka 6 miljoner kronor att använda till aktiviteter inom ramen för miljöhuvudstadsåret 2023.

helsingborg.se kan du läsa mer om stadens miljöarbete och vår klimat- och energiplan.

greenchange.helsingborg.se kan du läsa om stadens klimatavtal, om du vill vara med och bidra.