Helsingborgs stad inför besöksförbud på vårdboenden

Från och med nu råder det totalt besöksförbud på vårdboenden som drivs av Helsingborgs stad, korttidsboendet Pålsjö Park och avlastningsboendet Villa Louise. Syftet är att skydda våra äldre och minimera risken för smitta.

Tidigare uppmaning att undvika onödiga besök har nu övergått till ett totalt besöksförbud. Beslutet innebär att inga närstående eller andra utomstående får besöka stadens vårdboenden, korttidsboendet Pålsjö Park eller avlastningsboendet Villa Louise.

– Vi har stor förståelse att beslutet påverkar många som vill träffa sina nära och kära. Därför har vi väntat in i det längsta med att fatta detta beslut. I nuläget måste vi dock fokusera på att skydda våra boende och har därför valt att beslutat om ett totalt besöksförbud, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen.

Undantag kommer att göras för närstående för vård i livets slutskede. Personal kommer i detta läge att kontakta närstående efter sjuksköterskas bedömning. Besöksförbudet gäller tillsvidare.

– Vi hoppas att det finns en förståelse för beslutet och att man respektera det. Vi måste tillsammans försöka ta ansvar för att våra äldre inte utsätts för onödig smittorisk. Vi håller på titta på alternativ för att våra hyresgäster ska kunna hålla kontakten med sina nära och kära utan att de behöver vara fysiskt närvarande, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef.