Helsingborgs stad testar uppkopplade sopkärl

I dagarna placerar Helsingborgs stad på försök ut 13 solcellsdrivna sopkärl som är uppkopplade mot internet. Kärlen ”säger till” när de behöver tömmas och vi slipper onödiga transporter.

Förutom att de här uppkopplade sopkärlen meddelar när de behöver tömmas komprimerar de också de sopor som kastas i dem, vilket även det bidrar till att minska transporterna i staden. Systemet är dessutom slutet, vilket hindrar skadedjur och fåglar att komma in i kärlen.

Försöket med den här typen av sopkärlslösning, så kallade Bigbellys, är en del i Helsingborgs stads arbete med IoT  (Internet of Things) och staden hyr kärlen under en period för att kunna testa och utvärdera nyttan med tekniken.

– Med teknikens hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel som uppstår och bättre planera vårt arbete. I förlängningen kan denna satsning innebära att fler saker i vår offentliga miljö blir uppkopplade mot internet, säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.