Helsingborgsmedaljören Anders Hjelmberg begravs den 14 juli

Anders Hjelmberg har arbetat som gymnasierektor på Rönnowska skolan.

Med anledning av begravningen är flaggorna på Rådhuset halade på halv stång.