Hundkopplet på för fåglarnas och däggdjurens skull

Stora delar av året ska hundar vara kopplade i Helsingborgs naturområden och naturreservat.

I Helsingborg ska hundar vara kopplade året runt i anslutning till motionsspår och särskilda naturreservat. För övriga platser gäller 1 mars till och med 31 oktober. Anledningen är att lösa hundar kan medföra negativa konsekvenser för djur, natur och människor.

Mellan 1 mars och till och med 31 oktober ska hundar i Helsingborgs parker och naturområden vara kopplade. Dock är det koppel på året runt som gäller i anslutning till motionsspår och flertalet naturreservat. Orsakerna är flera. Lösa hundar stör fåglar och däggdjur som bygger bo och föder ungar. Djur kan också bli påverkade när hundar springer fritt och sprider sin lukt.

Var och när behöver jag koppla min hund?

Det är olika lagar och regler som styr när din hund behöver vara kopplad:

  • Generellt i Sverige: 1 mars till och med 20 augusti
    Generellt i Sverige gäller gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Mellan 1 mars och 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.
  • Inom områden där lokala ordningsföreskrifter gäller: 15 mars till och med 31 oktober
    Mellan 15 mars och 31 oktober ska din hund vara kopplad i till exempel parker, naturområden, friluftsanläggningar, samt i flera av våra naturreservat.
  • Vissa områden: Året runt
    I vissa områden ska hunden vara kopplad året runt, till exempel i anslutning till motionsspår, kyrkogårdar, och följande naturreservat: Allerums mosse, Borgen, Domsten-Viken, Duvestubbe, Rååns dalgång, Gantofta, Fjärestad-Gantofta, Kulla Gunnarstorp, Småryd, Svedberga kulle och Väla.

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller för hundar på allmänna platser.

− Det är många med mig som längtar ut i naturen just nu. Då kan det vara bra att veta vilka regler som finns kring koppel på hundar. Även om en hund är lydig och väluppfostrad, så är det kopplet på som gäller. Detta för att skydda våra vilda djur men också för att respektera våra medmänniskor. Hundrädda människor och barn kan nämligen tycka att det är väldigt obehagligt med lösa hundar, säger Fredrik Bengtsson, kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det går bra att släppa sin hund lös i särskilda hundhägn. Viktigt att poängtera är att beteshagar inte är detsamma som hundhägn.

− Även om betesdjuren ännu inte har kommit ut i hagen finns det andra djur, exempelvis rådjur, hare och fåglar, som tar skada av att hundar springer lösa, säger Malin Widenberg, ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.