Hur tycker du att det är att cykla i Helsingborg?

Tyck gärna till genom att svara på några frågor i en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Enkäten är öppen fram till 31 augusti och resultatet presenteras i höst.

Mer om Cykelfrämjandets cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en självrekryterad och anonym enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. År 2022 genomförs Cyklistvelometern för tredje gången och enkäten är öppen 3 juni–31 augusti.

Cyklistvelometern genomfördes senast år 2020. Då besvarades enkäten av cirka 18 000 cyklister och resultat presenterades för 83 av landets kommuner. Målet i år är 20 000 cyklister och 100 kommuner. Resultaten från Cyklistvelometern 2022 publiceras den 19 oktober. Då tillkännages även vinnarna i kategorierna mindre, mellanstor och stor kommun.

#trafik och stadsplanering