Danmark stänger gränsen för skåningar

Danmark stänger gränserna för skåningar från och med lördag klockan 00.00. Gränsen stängs också för invånare i Norrbotten, Sörmland och Västra Götaland.

Enligt de danska reglerna får det inte vara fler än i genomsnitt 30 nya fall per dag, per 100 000 invånare. Sedan smittspridningen ökat kraftigt i Skåne har den gränsen nu passerat.

Sedan tidigare är gränsen stängd för personer från Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping, Östergötland, Örebro, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Gotland, Dalarna och Jämtland/Härjedalen.

De svenskar som har särskilda skäl att åka in i Danmark, som till exempel att man jobbar där eller har barn eller en partner som bor där, får också åka in i landet.

Mer information finns på:

Danska utrikesdepartementet

Skanetrafiken.se

Trafikverket.se

Forsea.se

Cph.dk

Swedenabroad.com

Politi.dk