Det pågår en undersökning om folkhälsa – har du fått brev?

Har du fått brev från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten om att delta i deras folkhälsoundersökning? Du har fortfarande möjlighet att svara. Sista svarsdagen är 23 maj. I Skåne skickas enkätundersökningen ut mellan den 18 februari–22 maj till slumpmässigt utvalda personer från befolkningsregistret. Deltagarna är 16 år och äldre. Det är såklart frivilligt att delta men ditt svar är viktigt för Helsingborgs stads arbete för hälsa och livskvalitet.

Region Skåne genomför regelbundet undersökningar om skåningarnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för att följa hur hälsan ser ut och utvecklas inom befolkningen. Undersökningen visar till exempel om olika hälsoproblem ökar eller minskar och vilka grupper som är mest drabbade. Dina svar bidrar till förståelse för hur hälsan kan påverkas och förbättras.

Enkäten innehåller frågor om till exempel upplevd hälsa och välbefinnande, dina matvanor, om fysisk aktivitet och rökning.

Staden använder resultatet i arbetet med hälsa och trygghet

– Helsingborgs stad använder resultatet av analysen flitigt, bland annat som underlag i vårt arbete med jämlikhet när det gäller hälsa, trygghet och integration, säger Angelica Nilsson, som jobbar med strategisk samhällsutveckling på Helsingborgs stad.

Undersökningens resultat används av Helsingborgs stad för att få aktuell kunskap om hur helsingborgarnas hälsa och livsvillkor ser ut och utvecklas över tid. De senaste åren har staden utvecklat ett verktyg där resultaten visas på en interaktiv karta.

– Vi kan se skillnader mellan hur olika grupper av invånare mår, exempelvis utifrån kön, ålder, stadsområde och utbildningsnivå. Med ökad förståelse för helsingborgarnas hälsa och situation kan vi ta fram bättre och mer träffsäkra insatser för en bättre folkhälsa, säger Angelica Nilsson.