Klart med nya taxor och avgifter för äldreomsorgen

Efter att kunder har betalt samma avgift för sin omsorg och hemsjukvård i 17 år har nu kommunfullmäktige beslutat om nya taxor för äldreomsorgen. Avgifterna börjar att justeras under 2020.

Alla vård- och omsorgskunder, som har betalningsförmåga, kommer att påverkas av avgiftshöjningen. Personer med låga inkomster kommer däremot, precis som nu, endast betala utifrån sin förmåga.

– De nya taxorna och avgifterna kommer inte påverka de som har mindre kvar än sitt förbehållsbelopp och även efter beslutet kommer Helsingborg ha avgifter inom vård och omsorg som ligger under riksgenomsnittet för kommuner, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Avgifterna på vårdboende börjar gälla från och med den 1 april 2020 och övriga avgifter från 1 februari 2020.  Justeringen av avgiften för omsorg och hemsjukvård kommer att ske i två etapper – 1 februari 2020 och 1 januari 2021. Alla berörda kommer få skriftlig information från vård- och omsorgsförvaltningen innan de nya avgifterna börjar gälla.

Det nya systemet innebär avgifter som är mer rättvisa och jämlika än tidigare. Samtliga kunder kommer få sin avgift prövad oavsett om de bor på ett vårdboende eller i ordinärt boende, ensamma eller sammanboende. Alla kommer att få betala för sin hemsjukvård, även de personer som har omsorgsinsatser. En person får dessutom samma måltidskostnad samt avgift för service och omsorg oavsett om den bor på ett vårdboende eller vistas på ett korttidsboende, dygnsavlösning eller dagverksamhet.

Läs mer om de nya avgifterna.