Klart vem som får bidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att bevilja sex föreningar sammanlagt 741 000 kronor i bidrag för hur de tänker sig att arbeta med att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Nämnden har sen tidigare beslutat om att inrätta ett bidrag för arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet. Syftet är att stimulera civilsamhället att ta initiativ till att hitta nya lösningar att bryta ofrivillig ensamhet. Bidraget gäller under 2018.

12 ansökningar kom in med varierande förslag på aktiviteter. Någon vill utbilda sina medlemmar i att kunna uppfatta tecken på ensamhet, någon annan vill genomföra  kulturprogram på några av stadens trygghetsboenden. En tredje vill införa det danska konceptet ”cykling utan ålder” vilket innebär att äldre med hjälp av specialbyggda trehjuliga cyklar ska få besöka parker, caféer och framförallt få frisk luft och nya synintryck. Många av ansökningarna bygger på samarbete med andra frivilligorganisationer, träffpunkter, hemvården, primärvården samt stadens kontaktcenter och dess volontärer.

Följande sex föreningar har beviljats bidrag:

  • ABF Helsingborg – 72 000 kronor
  • Idrottsarkivet i Helsingborg – 99 000 kronor
  • SPF Seniorerna i Helsingborg – 305 000 kronor
  • Föreningen äldrekontakt – 50 000 kronor
  • Röda Korset Helsingborgskretsen, ansökan nr 1 – 70 000 kronor
  • Röda Korset Helsingborgskretsen, ansökan nr 2 – 145 000 kronor